2mph
2 miles an hour
2 filltir yr hour

2 miles an hour

a pace for walking in rough country with cattle and sheep Simon Whitehead & Peter Bodenham

In September, 2 artists, a goose and a dog will walk the old Drovers roads from West Wales to Smithfield market in London.This symbolic drove absent of sheep, cattle and pigs will seek to traverse and encounter the rapidly changing landscape of these rural heartlands at a walking pace. The artists will map their progress through text messages, postcards and the web, presenting work made en route on arrival in London and on return to Wales.

Launch: 3 Sept, Clynfyw Organic Farm Estate. Pembrokeshire

Arrival: 29 Sept, Nightwalking1 Festival, Queen Elizabeth Hall, London

Return: 1 Oct, Chapter Arts Centre, Cardiff; December, Clynfyw

for further information, itinerary & updates visit:
www.untitledstates.net/2mph

Funded by the Arts Council of Wales Artform Development Division, Co Produced with Chapter Arts Centre Cardiff and Rescen Middlesex, Sponsored by Clynfyww Countryside Estate, Howies and West Wales School of the Arts

 

2 filltir yr awr

cyflymder am gerdded trwy dir garw gyda gwartheg a defaid
Simon Whitehead a Peter Bodenham

Ym mis Medi, bydd 2 arlunydd, ci a gwydd yn cerdded hen heolydd y porthmyn o Orllewin Cymru i farchnad Smithfield yn Llundain.Bydd y porthmona symbolaidd hyn heb ddefaid, gwartheg a moch yn ceisio croesi a tharo ar draws tirwedd y cefn gwlad syn newid mor gyflym, ar gyflymder cerdded. Bydd yr arlunwyr yn mapio eu taith trwy negeseuon testun, cardiau post ar we, gan gyflwyno gwaith a wnaethpwyd ar y ffordd yn Llundain ac ar l dychwelyd i Gymru.

Dechrau: 3 Medi, Ystad Fferm Organig Clynfyw, Sir Benfro

Cyrraedd: 29 Medi, Gwyl Nightwalking, Neuadd y Frenhines Elisabeth, Llundain

Dychwelyd: 1 Hydref, Gwyl Celfyddydau Chapter, Caerdydd; Rhagfyr, Clynfyw.

Am ragor o wybodaeth, amserlen a diweddariadau ewch i:
www.untitledstates.net/2mph

Cyllidwyd gan Gyfadran Datblygu Celfyddydau Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhyrchwyd ar y cyd Chanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd a Rescen Middlesex Noddwyd gan Ystad Wledig Clynfyw, Howies ac Ysgol Gelfyddydau
Gorllewin Cymru.

2 miles an hour
2 filltir yr hour
 
2mph home first message last message links beyond responses